este pentru tine


borna kilometrică
0
............

în viaţa ta

de şofer
Inscrie-te la  şcoala

nostră şi poţi avea

permis de

 conducere.
Asta îţi va

asigura...

Iar
 la examen


NU

vei avea...

Absolvind
 

 Bacău .....

E X A M I N A R E A

în vederea obţinerii permisului
de conducere categoria "B"
 nu constituie o dificultate pentru nici un candidat
.În timpul şcolarizării
          Examinarea în cadrul şcolii de şoferi AUTOREGAL Bacău se face de mai multe ori in perioada şcolarizării, în vederea evaluării cunoştinţelor teoretice şi practice pe care cursantul le are la începerea cursurilor, pe parcurs şi la sfârşitul perioadei de şcolarizare.  
        În ziua examenului
          E X A M I N A R E A
persoanelor
care solicită obţinerea permisului de conducere

    se efectuează de către ofiţeri de poliţie rutieră atestaţi în acest sens de Direcţia Poliţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi are ca scop:
a) verificarea cunoştinţelor teoretice din domeniul legislaţiei rutiere, a elementelor de mecanică, a noţiunilor de prim ajutor şi conduită preventivă, acumulate în procesul de instruire;
b) verificarea practică a gradului de însuşire a deprinderilor necesare conducerii în siguranţă a unui autovehicul pe drumurile publice.

      Rezultatul examenului se materializează prin calificativul:

"Admis
"   sau    "Respins".

               
PROBA TEORETICĂ
Examinarea persoanelor la proba teoretică se face pe bază de chestionar, după cum urmează:
 a) pentru categoriile A, B, BE, Tr, Tb, Tv şi subcategoriile A1, B1 se acordă un singur chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie, noţiunilor de prim ajutor şi conduită preventivă, precum şi a elementelor de mecanică;
 b) pentru categoriile C, CE şi subcategoriile C1, C1E se acordă un chestionar de cunoaştere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor, conduita preventiva si a elementelor de mecanica, precum si un chestionar cu reguli specifice pentru categoria C;
 c) pentru categoriile D, DE si subcategoriile D1, D1E se acordă un chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie, noţtiunilor de prim ajutor, conduita preventivă şi a elementelor de mecanică, precum şi un chestionar cu reguli specifice pentru categoria D.
 În funcţie de categoria ori de subcategoria pentru care se solicită examinarea, chestionarele conţin câte 26 de întrebări din regulile de circulaţie, noţiunile de prim ajutor, conduita preventivă şi elemente de mecanică şi respectiv, 11 întrebări cu reguli specifice pentru categoria C sau D.

      Candidaţii consemnează răspunsurile la întrebări în anexa la chestionar.
Examinarea persoanelor la proba teoretică se poate face şi cu ajutorul sistemului informatic, întrebările utilizate fiind identice cu cele din chestionarele pe suport hârtie.

      În cazul în care candidatul solicita examinarea pentru obţinerea permisului de conducere categoriile B, C si/sau D, i se va acorda un chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie, noţiunilor de prim ajutor, conduita preventivă şi a elementelor de mecanică şi câte un chestionar cu regulile specifice pentru categoriile C si/sau D.
    Timpul afectat soluţionarii unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute, respectiv de 10 minute pentru un chestionar cu reguli specifice pentru categoria C sau D.PROBA PRACTICĂ

        În timpul probei practice de conducere în traseu a autovehiculului, examinatorii vor urmări:
a) pregătirea pentru drum, poziţia la volan, cunoaşterea aparaturii de bord:
1. verificarea autovehiculului (direcţie, sistem de frânare, pneuri, instalaţii de iluminare, semnalizare, avertizare şi stergătoare de parbriz);
2. instalarea la postul de conducere (reglarea scaunului, a oglinzii retrovizoare şi fixarea centurii de siguranţă);
3. cunoaşterea aparaturii de bord şi a comenzilor;
4. verificarea închiderii uşilor;

b) manevrarea şi menţinerea poziţiei autovehiculului în timpul mersului:
1. pornirea motorului, eliberarea frânei de staţionare, sincronizarea ambreiajului cu acceleraţia, plecarea de pe loc, schimbarea vitezelor, poziţia mâinilor pe volan;
2. poziţia autovehiculului în timpul mersului (folosirea părţii din dreapta a drumului, menţinerea benzii de circulaţie fără încălcarea marcajelor de delimitare a acesteia, bordurii, acostamentului, insulelor de dirijare a fluxurilor de trafic);
3. conducerea în zone cu trafic auto şi pietonal aglomerat;
c) viteza de deplasare şi modul de comportare în trafic:
1. viteza de deplasare pe sectoare de drum unde, conform prevederilor legale, aceasta trebuie redusă sau unde sunt instituite restricţii prin indicatoare;
2. adaptarea vitezei în funcţie de starea drumului şi de elementele geometrice ale acestuia, de vizibilitate, condiţii atmosferice, densitatea traficului;
3. conducerea nejustificată a autovehiculelor cu viteză redusa, sub valorile impuse de trafic sau indicatoare rutiere;
4. comportări agresive sau emotive în trafic;
d) schimbarea direcţiei de mers şi executarea virajelor:
1. asigurarea şi semnalizarea intenţiei schimbării direcţiei de mers (folosirea oglinzilor retrovizoare, a semnalizării schimbării direcţiei de mers);
2. respectarea semnificaţiei indicatoarelor, marcajelor şi încadrarea corectă pentru schimbarea direcţiei de mers;
3. modul de schimbare a direcţiei de mers şi de efectuare a virajelor (adaptarea vitezei pentru a nu stânjeni sau pune în pericol ceilalţi participanţi la trafic);
4. modul de înscriere şi traiectoria în viraj, poziţia în timpul executării acestuia şi viteza;
5. schimbarea corectă şi la timp a treptei de viteză, folosirea ambreiajului, acceleraţiei si frânei, manevrarea volanului;
e) circulaţia în intersecţie:
1. reducerea vitezei şi încadrarea pe benzi sau rânduri, corespunzător cu direcţia de mers;
2. sesizarea intenţiilor de deplasare a celorlalţi participanţi la trafic;
3. asigurarea la intrarea în intersecţie, observarea fluxurilor de circulaţie şi ordinea intersectării lor;
4. acordarea priorităţii vehiculelor şi pietonilor în funcţie de reglementarea instituită în intersectie;
5. modul în care se execută depăşirea vehiculelor angajate în viraj la stânga;

6. să nu efectueze manevre interzise în intersecţii (oprire, întoarcere, mers înapoi etc.);
f) efectuarea depăşirilor:
1. sesizarea din timp a vehiculului ce urmează sa fie depăşit;
2. asigurarea în vederea evitării unei tamponări cu vehiculele care vin din faţă, din spate, precum şi modul de semnalizare a intenţiei de a efectua depăşirea;
3. tehnica efectuării depăşirii (aprecierea vitezelor, folosirea rezervei de putere a autovehiculului, adaptarea vitezei în funcţie de cea a vehiculului depăşit, alegerea unei trepte de viteză adecvate, aprecierea spaţiului necesar şi a celui existent pentru depăşire, modul de angajare în depăşire, menţinerea unei distanţe laterale suficiente faţă de vehiculul depăşit, reintrarea în partea dreaptă fară pericol, folosirea oglinzilor retrovizoare, ezitări în efectuarea depăşirilor);
4. modul de depăşire a autovehiculelor oprite, în special a mijloacelor de transport în comun aflate în staţie;
5. modul de depăşire a vehiculelor cu tracţiune animală, bicicletelor, motocicletelor, coloanelor, autovehiculelor lente sau a celor cu gabarit depaşit;
6. să nu efectueze depăşiri pe sectoare de drum unde aceasta manevra este interzisă;

7. modul de comportare în momentul în care este depăşit (menţinerea direcţiei de mers, a vitezei de deplasare şi să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile);
g) respectarea regulilor referitoare la prioritatea de trecere:
1. respectarea normelor referitoare la prioritate, în funcţie de situaţie (prioritate de dreapta sau de stânga în intersecţiile cu sens giratoriu, indicatoare de reglementare a priorităţii, semafor, ofiţer sau agent de poliţie rutieră);
2. acordarea priorităţii vehiculelor aflate în mişcare, la pornirea de pe loc a autovehiculului;
3. acordarea priorităţii pietonilor în locurile semnalizate sau marcate pentru trecerea acestora;
4. tendinţe repetate de a ceda trecerea pietonilor si vehiculelor, făra motiv întemeiat;
5. acordarea priorităţii în timpul efectuării virajelor, schimbării direcţiei de mers şi al trecerii prin locuri îngustate;
6. poziţia autovehiculului oprit în intersectie pentru a acorda prioritate (dacă jeneaza fluenţa traficului);
h) comportarea faţă de semnalizarea rutieră:
1. observarea şi respectarea semnificaţiei indicatoarelor, marcajelor, a semnalelor ofiţerului sau agentului de poliţie rutieră şi a semaforului;

i) mersul înapoi:
1. asigurarea ca manevra se poate execută în siguranţă;
2. cuplarea manetei schimbătorului de viteze în treapta pentru mers înapoi;
3. modul de vizualizare a traseului ce urmează a fi parcurs;
4. traiectoria autovehiculului şi distanţa parcursă;
5. sa nu execute manevră pe sectoarele de drum unde aceasta este interzisă;
6. mersul înapoi în linie dreaptă şi mersul înapoi spre stânga sau dreapta;
j) parcarea laterală, cu faţa sau spatele:
1. asigurarea ca manevra se poate executa în siguranţă;
2. traiectoria autovehiculului la intrarea şi ieşirea din parcare;
3. poziţionarea autovehiculului faţă de celelalte vehicule şi faţă de bordură;
4. acordarea priorităţii la ieşirea din parcare vehiculelor aflate în mişcare;
5. sa nu efectueze manevra în locuri unde aceasta este interzisă;

k) manevra de întoarcere:
   1. întoarcerea pe o stradă cu o singura bandă pe sensul de mers:
1.1. semnalizarea şi oprirea pe partea dreaptă a străzii;
1.2. asigurarea că manevra se poate efectua în siguranţă şi semnalizarea (stânga);
1.3. traiectoria autovehiculului;
1.4. executarea manevrei pe sectoare de drum unde aceasta este interzisă;

   2. întoarcerea pe o strada cu două sau mai multe benzi pe sensul de mers:
2.1. asigurarea, semnalizarea şi încadrarea pe banda de lânga axa drumului;
2.2. oprirea şi asigurarea că din sens opus nu circulă alte vehicule;
2.3. traiectoria autovehiculului;
2.4. executarea manevrei pe sectoare de drum unde aceasta este interzisă;
l) oprirea în rampă:
1. imobilizarea autovehiculului în rampă fără să oprească motorul;
2. dacă la pornire autovehiculul se deplasează înapoi, punând astfel în pericol securitatea vehiculului din spate;

m) comportarea faţă de ceilalţi participanţi la trafic:
1. comportarea faţă de pietoni (în special faţă de copii, bătrâni, persoane cu handicap fizic);
2. comportarea faţă de autovehiculele care, potrivit legii, au prioritate (pompieri, poliţie, salvare, coloane în mers etc.);
n) evitarea unor obstacole apărute brusc pe partea carosabilă a drumului:
1. modul de manevrare şi control al autovehiculului la sesizarea acestor obstacole şi în cazul evitării unor coliziuni;
2. folosirea unor spaţii din drum sau din afara lui pentru a evita coliziunea sau situaţii mai periculoase în trafic;
3. modul de evitare a pietonilor care traversează strada prin locuri care nu sunt marcate şi semnalizate corespunzător;
4. anticiparea unor pericole şi măsurile luate pentru evitarea lor;
o) conducerea pe timp nefavorabil (vânt, ploaie, mâzgă, lapoviţă, polei, gheaţă, ninsoare, viscol etc.):
1. modul de folosire a instalaţiei de iluminare şi semnalizare;
2. observarea obstacolelor, a semnalizării rutiere şi a participanţilor la trafic pe timp nefavorabil;
3. manevrarea şi păstrarea controlului autovehiculului, modul de acţionare a frânei şi a volanului;
4. viteza de deplasare pe timp nefavorabil;
5. oprirea autovehiculului în cazul unor condiţii de timp nefavorabile, deosebite (ploaie torenţială, viscol puternic, ceaţă foarte densă).

    Candidaţii vor executa cel puţin două manevre dintre cele prevăzute la lit. i)-l), examinatorii consemnând în anexă aceste probe.
Facilităţi Teste auto Indicatoare rutiere Test psihologic Contact


www.000webhost.com