este pentru tine


borna kilometrică
0
............

în viaţa ta

de şofer
Inscrie-te la  şcoala

nostră şi poţi avea

permis de

 conducere.
Asta îţi va

asigura...

Iar
 la examen


NU

vei avea...Informaţii utile

p
rivind modul de obţinere a
 permisului de conducere
şi
de înmatriculare a autovehiculelor
.

ACTE NECESARE

PENTRU ÎNMATRICULAREA UNUI VEHICUL NOU

  • Cartea de identitate a vehiculului (original şi copie)

  • Fişa de înmatriculare cu viza direcţiei fiscale

  • Cerere de înmatriculare 

  • Document de proprietate (contract de vânzare cumpărare) original şi copie

  • Document de identitate solicitant (B.I. sau C.I.) original şi copie

  • Tichetul de asigurare obligatorie (original şi copie)

  • Dovada de plată a taxei de înmatriculare (la Direcţia Taxe şi Impozite)

  • Dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare (CEC sau BCR )

  • Codul fiscal şi Certificatul de înmatriculare la Registrul Comertului copie (pentru persoane juridice)

  • Contravaloarea plăcuţelor de înmatriculareACTE NECESARE PENTRU ÎNMATRICULAREA
UNUI VEHICUL DIN IMPORT


Carte de identitate a vehiculului 

• Fisa de înmatriculare cu viza direcţiei fiscale

• Cerere de inmatriculare  

• Document de provenienţă

• Document de proprietate (factura, contract de vânzare cumpărare) original şi copie

• Chitanţa sau declaraţie vamala de import definitiv original sau copie legalizată 

• Document de identitate solicitant original şi copie xerox 

• Tichetul de asigurare obligatorie original şi copie xerox 

• Tichetul de verificare tehnică

• Dovada de plată a taxei de înmatriculare 

• Dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare (CEC sau BCR) 

• Contravaloarea plăcilor cu numere de înmatriculare


ACTE NECESARE PRESCHIMBĂRII

CERTIFICATULUI DE ÎNMATRICULARE


 
Carte de identitate a vehiculului (original şi copie xerox)


• Fişa de înmatriculare cu viza circumscripţiei financiare


• Cerere de preschimbare 


• Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) (original şi copie) 


• Tichetul de asigurare obligatorie (original şi copie) 


• Tichetul de verificare tehnică valabil 


• Dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare ( CEC, BCR) 


• Codul fiscal şi certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului copie xerox în cazul în care solicitantul este persoană juridică.
Facilităţi Teste auto Indicatoare  Test psihologic Contact


www.000webhost.com