este pentru tine


borna kilometrică
0
............

în viaţa ta

de şofer
Inscrie-te la  şcoala

nostră şi poţi avea

permis de

 conducere.
Asta îţi va

asigura...

Iar
 la examen


NU

vei avea...


ÎNSCRIEREA

la

Bacău


Pentru
înscrierea la şcoala noastră

Sediul social - Bacău, str. 9 Mai nr. 78, mezanin,
biroul 2-6
este necesar şi suficient să vă prezentaţi la sediul nostru, având asupra dumneavoastră...
         
  •                              
  •          cartea de identitate în original 
  •       şi
  •      ..........restul rezolvăm noi fără alte taxe.
  •      
  •  Mai mult, la colaboratorii noştri dacă prezentaţi catea noastră de vizită, vă oferă preţuri de excepţie faţă de cele practicate în mod normal.    
  •  


taxă  şcolarizare    cu autoturisme  

DACIA NOUL LOGAN şi DACIA LOGAN, 

SUPER OFERTĂ

PREȚURI ȘCOALA DE ȘOFERI

 

ȘCOALA CAT B =   950 lei-autoturisme Noul logan

ȘCOALA CAT B = 1150 lei-autoturisme OPEL

 

ȘCOALA CAT- C + E + ATESTAT  CPI-M + Proba practica atestat = 1500 lei

 

NOU

LA CATEGORIA E - Cursuri de conducere pe TIRpentru  permis catgoria C , CE
+
 ATESTAT profesional şi proba practică
 =
CEL MAI MIC PREŢ

------------------------------------------------------------


NOU - CURSURI DE INIŢIERE
CONDUCERE
ANSAMBLU TIR
pentru transport internaţional


 
    DOCUMENTE

necesare pentru obţinerea permisului de conducere

                           

    1) originalul  actului de identitate (în cazul schimbării numelui - documentul care atestă acest lucru, în original şi copie)   

    2) cazier judiciar.  

    3) avizul psihologic.

  4) fişa medicală tip din care să rezulte că este apt pentru a conduce  autoturisme  cat "B"

    5)  chitanţă CEC 10 lei, reprezentând taxa de examinare.

    6) chitanţă CEC 68 lei, reprezentând taxa permis de conducere.  
 


* * *

PRESCHIMBAREA    PERMISULUI   DE   CONDUCERE

A)   Pentru cetăţenii români

Fişa deţinătorului permisului de conducere
• Chitanţa reprezentând contravaloarea permisului de conducere
• Copie permis de conducere 
• Copie act de identitate 
• Fişă medicală avizată de policlinica de specialitate (dacă viza medicală din anexa permisului de conducere lipseşte sau este expirată)
• Permisul de conducere

B)   Pentru cetăţenii români care au 

domiciliul în România

şi se află temporar în străinătate

          Eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul altei

persoane, pe bază de procură specială, autentificată de misiunile diplomatice sau de

oficiile consulare ale României ori, dacă a fost dată în faţa autorităţilor străine, să 

îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată 

apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor 

oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat 

prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr.52/2000, cu 

modificările ulterioare. 


Mandatarul va prezenta documentele prevăzute la alin.(1), în următoarele condiţii:

a) fişa deţinătorului permisului de conducere trebuie să fie semnată de titularul 

permisului de conducere în faţa unui funcţionar diplomatic;

b) actul care atestă starea de sănătate, precum şi două fotografii de dată recentă 

ale titularului, din care una aplicată pe procura specială eliberată mandatarului, iar a  
doua pe fişa deţinătorului permisului de conducere, trebuie să fie vizate de  

misiunea  diplomatică;

c) declaraţia pe proprie răspundere a titularului, în faţa funcţionarului diplomatic, din care să rezulte că nu mai deţine un alt permis de conducere naţional, cu excepţia celui depus pentru preschimbare.
Facilităţi Teste auto Indicatoare rutiere Test psihologic Contact