INDICATOARE   DE   INTERZICERE

pentru reglementarea circulaţiei rutiere 

(Extras din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002)
A) INDICATOARE DE AVERTIZARE Indicatoare de avertizare

B) INDICATOARE DE REGLEMENTARE B1) Indicatoare de prioritate
B2) Indicatoare de interzicere sau restricţie
B3) Indicatoare de obligare

C) INDICATOARE DE ORIENTARE ŞI  C1) Indicatoare de orientare
INFORMARE C2) Indicatoare de informare
C3) Indicatoare de informare turistică

D) PANOURI ADIŢIONALE Panouri adiţionale

DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE LUMINOASĂ 1) Semafoare pentru dirijarea circulaţiei
2) Semnale luminoase la trecerile la nivel cu calea ferată

INDICATOR KILOMETRIC Indicator kilometric

INDICATOR HECTOMETRIC Indicator hectometric

INDICATOARE RUTIERE ŞI MIJLOACE  1) Indicatoare rutiere temporare
DE SEMNALIZARE A LUCRĂRILOR ÎN ZONA 2) Mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor
DRUMULUI PUBLIC 3) Dispozitive luminoase pentru dirijarea
circulației pe benzi

MARCAJE RUTIERE a) Longitudinale
b) Transversale
c) Diverse
d) Laterale
e) Marcaje temporare pentru semnalizarea
     lucrărilor în zona drumului public

SEMNALELE POLIŢISTULUI Semnalele poliţistului

Semnalele poliţistului de pe motocicleta de poliţie
Semnalele poliţistului din autovehiculul de poliţie
Mesaje variabile transmise cu dispozitive luminoase instalate pe autovehiculele poliţiei

SEMN DISTINCTIV PENTRU CONDUCĂTORII
DE
AUTOVEHICULE CU VECHIMEA ÎN CONDUCERE   MAI MICĂ DE UN AN                            
Semn distinctiv
B2   Indicatoare de interzicere sau restricţie


Accesul interzis Cirvculaţia interzisă în ambele sensuri Accesul interzis autovehiculelor
cu excepţia motocicletelor fără ataş
Accesul interzis motocicletelor Accesul interzis bicicletelor Accesul interzis ciclomotoarelor
Accesul interzis vehiculelor destinate
transportului de mărfuri
Accesul interzis autovehiculelor cu
remorcă, cu excepţia celor cu
semiremorcă sau cu remorcă cu o osie
Accesul interzis autobuzelor
Accesul interzis pietonilor Accesul interzis vehiculelor
 cu tracţiune animală
Accesul interzis vehiculelor trase
 sau împinse cu mâna
Accesul interzis tractoarelor şi maşinilor autopropulsate pentru lucrări Accesul interzis autovehiculelor Accesul interzis autovehiculelor şi vehiculelor cu tracţiune animală
Accesul interzis vehiculelor cu lăţimea
mai mare de ... m
Accesul interzis vehiculelor
cu înălţimea mai mare de ... m
Accesul interzis vehiculelor cu masa
mai mare de ... t
Accesul interzis vehiculelor cu masa
mai mare de ... t pe osia simplă
Accesul interzis vehiculelor cu masa
pe osia dublă mai mare de ... t 
Accesul interzis vehiculelor cu masa
pe osia triplă mai mare de ... m
Accesul interzis autovehiculelor sau
ansamblurilor de vehicule cu lungimea
mai mare de ... m
Interzis vehiculelor de a circula
fără a menţine între ele un
interval de cel puţin ...m
Interzis a vira la stânga
Interzis a vira la dreapta Întoarcerea interzisă Depăşirea autovehiculelor, cu excepţia motocicletelor fără ataş, interzisă
Depăşirea interzisă autovehiculelor destinate transportului de mărfuri Limitare de viteză Limitare de viteză diferenţiată
 pe categorii de autovehicule
Claxonarea interzisă Vama Taxă de trecere
Control POLIţIE Sfârşitul tuturor restricţiilor Sfârşitul limitării de viteză
Sfârşitul interzicerii de a depăşi Staţionarea interzisă Oprirea interzisă
Staţionare alternantă Staţionare alternantă Zona de staţionare cu durată limitată
Sfârşitul zonei de staţionare
 cu durată limitată
Zonă cu viteza limitată la 30 km/h Sfârşitul zonei cu viteza limitată la 30 km/h
Accesul interzis vehiculelor care
transportă substanţe explozive
 sau uşor inflamabile
Accesul interzis vehiculelor care
transportă mărfuri periculoase
Accesul interzis vehiculelor
 care transportă substanţe
 de natură să polueze apele


 <<< Precedentele Teste auto Legislaţie Test psihologic Următoarele >>>